Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że na wniosek Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek z dnia 23.03.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej we ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m.st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 24/1 obr. 01; dz. nr ewid. 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr ewid. 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03, dz. nr ewid. 1, 16/1, 16/2 obr. 04; dz. nr ewid. 2, 20/1, 20/2 obr. 05 ”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia że w ramach wszczętego na wniosek Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dnia 23.03.2016 r., postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 63 ust. 2 cyt. ustawy „ooś”, w dniu 05.05.2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a Przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy, realizowanego na działkach ewidencyjnych numer: 1, 24/1 obręb 01, dz. nr ewid. 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obręb 02, dz. nr ewid. 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03, dz. nr ewid. 1, 16/1, 16/2 obr. 04, dz. nr ewid. 2, 20/1, 20/2 obr. 05....

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego administracyjnego z wniosku Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granic m. st. Warszawy”, ponownie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w dniu 22.09.2016 r. zostało wydane postanowienie, którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 17/1, 24/1 obr. 01; dz. nr 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03; dz. nr 1, 16/1, 16/2 obr.04; dz. nr 2, 20/1, 20/2 obr. 05”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 17/1, 24/1 obr. 01; dz. nr 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03; dz. nr 1, 16/1, 16/2 obr.04; dz. nr 2, 20/1, 20/2 obr. 05”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że w dniu 26.10.2016 r. została wydana decyzja znak: ŚGO.6220.8.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 17/1, 24/1 obr. 01; dz. nr 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03; dz. nr 1, 16/1, 16/2 obr.04; dz. nr 2, 20/1, 20/2 obr. 05”.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3851
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-30 16:25

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2251814
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl