Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że na wniosek Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek z dnia 06.04.2016 r. (uzup. 12.04.2016 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia że w ramach wszczętego na wniosek Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dnia 23.03.2016 r., postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 63 ust. 2 cyt. ustawy „ooś”, w dniu 06.05.2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w dniu 02.06.2016 r. wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.9.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”, realizowanego na działkach ewidencyjnych i w obrębach położonych w Mieście Sulejówek...

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-30 16:25

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2251753
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl