Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

"Czyste powietrze"

Co roku jesienią, wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Pomimo, iż od dawna prowadzone są ogólnopolskie kampanie edukacyjne, nadal niska jest świadomość, że spalanie odpadów jest szkodliwe i nielegalne.

Polska zmaga się z dotrzymywaniem standardów jakości powietrza. Problem jakości powietrza związany jest z tzw. pyłem zawieszonym. Jego duże ilości w powietrzu są generowane wskutek spalania paliw złej jakości w domowych paleniskach i niewielkich kotłowniach węglowych. Lokalnie są one bardziej znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza niż np. duże emitory energetyczne i przemysłowe. Dzieje się tak, ponieważ emitory energetyczne i przemysłowe muszą spełniać określone prawem normy, jak również wprowadzają spaliny na znaczną wysokość, co nawet przy znacznej emisji prowadzi do rozcieńczenia i rozproszenia zanieczyszczeń, natomiast zanieczyszczenia, które pochodzą z tzw. niskiej emisji, koncentrują się lokalnie i są bardziej szkodliwe.

Z informacjami, dotyczącymi prowadzenia badań i ocen stanu środowiska w tym monitoringu jakości powietrza, można zapoznać się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home .

Należy podkreślić, że temperatura spalania w piecach domowych wynosi od 200 do 500°C, zaś w spalarniach odpadów wynosi ona od 800 do 1200°C. Jednym z czynników, mających wpływ na nasze bezpieczeństwo, jest właśnie zbyt niska temperatura spalania – im wyższa temperatura, tym do środowiska przedostaje się mniej substancji szkodliwych.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, materiałów lakierowanych czy odpadów z gumy. W wyniku spalania tego typu odpadów wydzielane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawiać się dopiero po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Palenie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując osadzanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co w konsekwencji może doprowadzić do zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Zaznaczyć należy, że spalanie odpadów w piecach domowych, jak również w ogniskach rozpalanych na posesjach, jest zabronione art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).

W myśl art. 191 w/w ustawy : Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przez Straż Miejską takiego incydentu funkcjonariusz może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych, a nie wpuszczenie strażników w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Straży Miejskiej,
tel. 601 349 057 lub (22) 783 17 17.

Przypominamy również, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.), z której wynika w jaki sposób należy pozbywać się odpadów powstałych na terenie nieruchomości. Więcej informacji na temat odbioru odpadów z nieruchomości, położonych na terenie Miasta Sulejówek można znaleźć pod adresem: http://www.sulejowek.pl/332,srodowisko .

 • autor informacji: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-01-19 12:01

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 162/17 z dnia 24.10.2017 r. przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27.10.2017 r. i obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

 • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 03 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PNEN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PNEN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PNEN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 Więcej informacji nt. Uchwały można znaleźć poda adresem:

https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3954,mazowsze-ma-uchwale-antysmogowa.html

 • autor informacji: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2018-01-11 10:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-11 10:46

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2249192
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl