Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ARCHIWUM OBWIESZCZEŃ 2014

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa technologicznego linii wysokiego napięcia 400kV relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów przebiegającej przez teren Miasta Sulejówek

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa technologicznego linii wysokiego napięcia 400kV relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów przebiegającej przez teren Miasta Sulejówek - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2014r. (w dni robocze) w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Reymonta 43 (budynek banku, wejście od ul. Gdańskiej) pok. 107 w godzinach: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-15.00.

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 11 w obrębie 54 w Sulejówku.

... zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr LIX/420/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 11 w obrębie 54 w Sulejówku.

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku.

... zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr LIX/421/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku.

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 19 w Sulejówku.

... zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr LIX/419/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 19 w Sulejówku.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka – etap pierwszy

... o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka – etap pierwszy - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 do 31 lipca 2014r. (w dni robocze) w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Reymonta 43 (budynek banku, wejście od ul. Gdańskiej) pok. 107 w godzinach: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

PU.6733.5.2013 - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23.05.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Sulejówku przy ul. Poligonowej 1 na działce ewidencyjnej nr 1/1 w obrębie 27 w Sulejówku zmienionej decyzją z dnia 3.12.2013 r.

PU.6733.3.2014 - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic Czynu Społecznego, Maków Polnych i Asfaltowej, na działkach ewidencyjnych nr 34, 41/3, 96, 108, 39/6 w obrębie 56 oraz na działkach ewidencyjnych nr 1, 35 w obrębie 59.

PU.6733.2.2014 - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Czynu Społecznego i Maków Polnych, na działkach ewidencyjnych nr 34, 41/3, 96 w obrębie 56.

PU.6733.1.2014 - O B W I E S Z C Z E N I E

... została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szklarniowej oraz ul. bez nazwy, na działkach ewidencyjnych nr 16, 56/1, 56/16 w obrębie 56.

PU.6733.9.2013 - OBWIESZCZENIE

... została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie położonym w Sulejówku w ulicy Malinowej, na działkach ewidencyjnych nr 18/23, 18/29, 19 w obrębie 54 oraz nr 1 w obrębie 55.

OBWIESZCZENIE - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka – etap pierwszy ...

PU.6733.1.2014 - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szklarniowej oraz ul. bez nazwy, na działkach ewidencyjnych nr 16, 56/1 w obrębie 56.

PU.6733.9.2013 - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie położonym w Sulejówku w ulicy Malinowej, na działkach ewidencyjnych nr 18/23, 18/29, 19 w obrębie 54 oraz nr 1 w obrębie 55.

PU.6733.5.2013 - O B W I E S Z C Z E N I E

... w dniu 23 maja 2014 r. po rozpatrzeniu wniosku Miasta Sulejówek na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego została zmieniona decyzja Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23.05.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Sulejówku przy ul. Poligonowej 1 na działce ewidencyjnej nr 1/1 w obrębie 27 w Sulejówku zmienionej decyzją z dnia 03.12.2013 r.

PU.6733.3.2014 - O B W I E S Z C Z E N I E

... w dniu 20 maja 2014r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariana Miszczuka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Czynu Społecznego, Maków Polnych i Asfaltowej, na działkach ewidencyjnych nr 34, 41/3, 96, 108, 39/6 w obrębie 56, na działkach ewidencyjnych nr 1, 35 w obrębie 59. ...

PU.6733.2.2014 - O B W I E S Z C Z E N I E

... w dniu 20 maja 2014 r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariana Miszczuka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Czynu Społecznego i Maków Polnych, na działkach ewidencyjnych nr 34, 41/3, 96 w obrębie 56.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8553
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-05 10:56

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2251918
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl