Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYNIKI Zapytań ofertowych

drukuj ()

IZP.271.99.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego pn. „Opracowanie koncepcji wraz z PFU dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek”.

ŚGO - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego pn.: ,,Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2019, z perspektywą do 2023r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii”.

IZP.271.109.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego p. n.: „Świadczenie usług w zakresie: odławiania bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu Miasta Sulejówek w roku 2016 r. oraz zapewnienia odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek”.

IZP.271.4.2016 - Zawiadowmienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego p. n.: Projekt ulicy Batorego

IZP.271.7.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego p. n.: Projekt ulicy Poligonowej.

IZP.271.2.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie „Programu Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+”

IZP 271.21.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. informacji o wyborze/odrzuceniu oferty na remont tarasów w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55.

IZP.271.24.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego pn. „Projekt i budowa sieci wodociągowej”

IZP.271.60.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego pn. Wykonanie projektu kolektorów odwadniających w ulicach: Dąbrowskiego,3 Maja, Baryłki i Długiej w ramach zadania inwestycyjnego: Gospodarka wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek

PRP-PF.271.3.2016.KK - Wynik Konkursu

Dot. konkursu pn.: „Opracowanie programu edukacyjno-kulturowo-proekologicznego na potrzeby Parku Glinianki”w ramach zadania pn.: „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki”

PRP-PF.271.4.2016.KK - OGŁOSZENIE o wyborze oferty

Miasto Sulejówek zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” została wybrana oferta nr 2 Firmy: ...

ŚGO.6220.12.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego p.n.:„Sporządzenie przez zespół biegłych lub instytut naukowy, opinii w zakresie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59”

ZPŚ.6220.12.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego p. n.: „Sporządzenie przez zespół biegłych lub instytut naukowy, opinii w zakresie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 9 w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59”

BBM.271.1.2016.MW - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz odbioru korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miasta Sulejówek”.

ŚGO.6140.1.1.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług w zakresie: odławiania bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu Miasta Sulejówek w 2017 roku oraz zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsc w schronisku w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek”.

PRP-PR.7013.11.2017.AS - Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego pn.„Projekt i budowa oświetlenia ulic”

PRP-PR.271.14.2017.AS - OGŁOSZENIE o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego pn.: „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poniatowskiego /Reymonta-Poprzeczna/” w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Poniatowskiego”.

PFP.271.1.2017.DZ - Zawiadomienie o wyborze ofert

Dotyczy: zapytania ofertowego w zakresie pełnienia usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego (L.O.) w Sulejówku” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku – etap I”.

ŚGO.7031.3.33.2017.JD - Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego p. n.: „Usługa w zakresie załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów o kodzie 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, z terenu Miasta Sulejówek od właścicieli posesji indywidualnych”.

ŚGO.6140.1.21.2017.KH - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług w zakresie: odławiania bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu Miasta Sulejówek w 2018 roku oraz zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsc w schronisku w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek”.

ŚGO.6140.1.1.2018.KH - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług w zakresie: odławiania bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu Miasta Sulejówek w 2018 roku oraz zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsc w schronisku w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek”.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9363
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-17 15:50

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2251857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl