Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWO MIEJSCOWE - 2014 ROK

Typ aktu

Data aktu

 

Data. publikacji

Organ wydający

Tytuł aktu

Uchwała

2014-02-27

2014-05-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LV/386/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku

Uchwała

2014-03-27

2014-05-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/397/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Uchwała

2014-03-27

2014-05-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/396/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała

2014-03-27

2014-05-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/395/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/266/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”

Uchwała

2014-03-27

2014-05-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/394/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

Uchwała

22-11-2012

23-05-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/254/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

Uchwała

24-01-2013

09-07-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013

Uchwała

24-04-2014

28-07-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/402/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr 218/XXII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 31 marca 2000r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych wydzierżawianych przez Miasto Sulejówek

Uchwała

24-04-2014

28-07-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/403/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sulejówek

Uchwała

21-03-2013

29-07-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XL/306/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Uchwała

29-05-2014

12-08-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVIII/406/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała

26-06-2014

12-08-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIX/416/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała

27-06-2013

26-08-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIII/324/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Uchwała

11-07-2013

26-08-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIV/330/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013

Uchwała

28-11-2013

23-09-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LI/365/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Uchwała

24-10-2013

14-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIX/351/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Uchwała

27-03-2014

21-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/390/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki I w Sulejówku

Uchwała

09-10-2014

21-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIII/442/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Sulejówek – etap pierwszy

Uchwała

28-08-2014

24-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LX/425/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulejówek.

Uchwała

28-08-2014

24-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LX/426/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sulejówek na lata 2014-2018"

Uchwała

12-12-2013

29-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LII/372/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Uchwała

30-01-2014

29-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIV/383/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.

Uchwała

27-02-2014

29-10-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LV/389/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.

Uchwała

27-03-2014

17-11-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/399/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.

Uchwała

29-05-2014

28-11-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVIII/408/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.

Uchwała

26-06-2014

28-11-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIX/423/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.

Uchwała

08-12-2014

17-12-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała

09-10-2014

30-12-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIII/439/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

09-10-2014

30-12-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIII/440/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

Uchwała

30-10-2014

30-12-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/449/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała

30-10-2014

30-12-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/450/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”

Uchwała

30-10-2014

30-12-2014

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/448/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa technologicznego linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów przebiegającej przez teren Miasta Sulejówek

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2934
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-22 12:13

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2252005
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl