Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Pokój nr 14

  1. Aneta Wąsowska-Żeberek
  2. Halina Zawadzka
  3. Jadwiga Witowska-Dmowska
  4. Bożena Cięciera - zastępstwo
  5. Urszula Piotrowska
  6. Karolina Hendzel

 

tel. 22 76-06-255

     

22 76-06-256

 

e-mail: srodowisko@umsulejowek.pl

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami – realizacja zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnej zbiórki nieczystości stałych, odbioru odpadów niebezpiecznych i wyrobów zawierających azbest oraz zwłok padłych zwierząt z dróg i terenów publicznych itp., opracowywanie programu ochrony środowiska, aktualizowanie i raportowanie jego realizacji, przeprowadzenie pełnej procedury oceny przedsięwzięcia zakończone wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, urządzanie terenów zielonych i ochrona zieleni w Mieście, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, współpraca ze Starostwem w zakresie zezwoleń na wycinkę drzew na terenach gminnych bądź Skarbu Państwa, uzgadnianie projektów decyzji na wycinkę drzew na drogach gminnych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, prowadzenie gminnego Rejestru pomników przyrody, w tym zlecanie prac i nadzór nad pielęgnacją drzew pomnikowych, ochrona szczególnych okazów drzewostanu miejskiego, nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych zgodnie z ustawą o lasach, zbieranie danych i naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gospodarowanie środkami pochodzącymi z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenie spraw pozostałych z zakresu ustawy o ochronie przyrody, prawie ochrony środowiska i prawa wodnego, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w zakresie opinii dla Starostwa niezbędnych do wydania zezwolenia dla przedsiębiorcy na zbieranie, odzysk i transport odpadów, wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości, prowadzenie kontroli przedsiębiorców i osób fizycznych z zakresu przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście, prowadzenie Rejestru umów zawieranych przez mieszkańców z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (Ekoportal), prowadzenie rejestru zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z dróg i terenów publicznych Miasta, prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym organizacja i przeprowadzanie spisów rolnych i wyborów do Izby Rolniczej, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie należących do kompetencji Burmistrza, propagowanie edukacji ekologicznej;  

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6558
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-11 11:29

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2241895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 15:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl