Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWO MIEJSCOWE - 2013 ROK

 

Typ aktu

Data aktu

 

Data. publikacji

Organ wydający

Tytuł aktu

Uchwała

2013-01-22

2013-02-14

Burmistrz Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVII/278/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie

Uchwała

2013-01-24

2013-04-18

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013-2020

Uchwała

2013-01-24

2013-02-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Sulejówek.

Uchwała

2013-01-24

2013-02-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości

Uchwała

2013-02-28

2013-03-25

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIX/296/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sulejówek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała

2013-02-28

2013-03-25

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości

Uchwała

2013-03-21

2013-06-13

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XL/305/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.

Uchwała

2013-03-21

2013-05-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XL/304/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała

2013-03-21

2013-05-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XL/303/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie założenia Technikum Reklamy i Handlu w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 oraz włączenia tej szkoły w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29

Aneks

2013-03-21

2013-05-24

Burmistrz Miasta Sulejówek

aneks nr 10 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Uchwała

2013-04-25

2013-06-06

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLI/315/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Uchwała

2013-04-25

2013-06-06

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLI/314/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek

Uchwała

2013-04-25

2013-06-06

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała

2013-05-23

2013-08-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLII/319/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości

Uchwała

2013-06-27

2013-08-30

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIII/323/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.

Uchwała

2013-06-27

2013-08-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości

Uchwała

2013-07-11

2013-08-30

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIV/329/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.

Uchwała

2013-09-05

2013-10-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVI/336/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała

2013-09-26

2013-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/342/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców

Uchwała

2013-09-26

2013-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/341/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 203/XXI/00 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 10 marca 2000r. w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasta Sulejówek.

Uchwała

2013-09-26

2013-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/340/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

2013-09-26

2013-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/339/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz obniżenia tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek

Uchwała

2013-09-26

2013-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/338/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek

Uchwała

2013-10-24

2013-12-13

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIX/350/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.

Uchwała

2013-10-24

2013-12-13

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIX/349/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich

Uchwała

2013-10-24

2013-11-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIX/353/20132 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sulejówek.

Uchwała

2013-11-12

2013-11-13

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr L/355/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości

Uchwała

2013-11-28

2014-02-03

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LI/364/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.

Uchwała

2013-11-28

2014-01-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LI/363/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości

Uchwała

2013-11-28

2013-12-13

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LI/357/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2013-11-28

2013-12-13

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LI/356/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała

2013-12-12

2014-01-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LII/368/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Obwieszczenie

2013-12-30

2014-03-11

Rada Miasta Sulejówek

obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała

2013-12-30

2014-03-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIII/379/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody o numerze rejestrowym 812 z działki prywatnej przy ul. Kormoranów w Sulejówku.

Uchwała

2013-12-30

2014-01-02

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIII/378/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2013-12-30

2014-03-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIII/377/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3088
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-28 12:04

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2252049
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl