Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWO MIEJSCOWE - 2012 ROK

Typ aktu

Data aktu

Data. publikacji

Organ wydający

Tytuł aktu

Uchwała

2012-02-02

2014-02-28

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

Uchwała

2012-02-02

2012-03-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawiew sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Uchwała

2012-02-02

2012-03-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała

2012-02-23

2014-01-29

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Uchwała

2012-02-23

2012-04-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXII/176/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku i nadania mu statutu

Uchwała

2012-02-23

2012-04-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXII/173/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  na lata 2012- 2020.

Uchwała

2012-03-29

2014-03-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Uchwała

2012-03-29

2012-05-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu

Uchwała

2012-03-29

2012-05-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku

Uchwała

2012-03-29

2012-05-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.

Uchwała

2012-03-29

2012-05-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka

Porozumienie

2012-04-11

2012-04-23

Burmistrz Miasta Sulejówek

porozumienie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 11 kwietnia 2012r. zawarte w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Uchwała

2012-04-16

2014-03-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Uchwała

2012-04-16

2012-05-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  na lata 2012- 2020.

Uchwała

2012-04-26

2012-05-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok”

Uchwała

2012-05-24

2014-03-18

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

Uchwała

2012-05-24

2012-07-25

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.

Uchwała

2012-05-24

2012-07-25

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego w Sulejówku.

Uchwała

2012-06-28

2014-03-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXVII/226/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Uchwała

2012-07-19

2012-10-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXVIII/231/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Uchwała

2012-09-06

2014-04-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXX/237/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

Uchwała

2012-09-06

2012-12-04

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXX/236/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.

Uchwała

2012-09-06

2012-12-04

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXX/235/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała

2012-09-27

2014-04-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXI/242/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Uchwała

2012-09-27

2012-12-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXI/243/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Miasta Sulejówek

Uchwała

2012-09-27

2012-12-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXI/241/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012-2020

Uchwała

2012-10-25

2014-05-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXII/246/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

Uchwała

2012-10-25

2012-12-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXII/249/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek

Uchwała

2012-10-25

2012-12-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXII/248/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

2012-10-25

2012-12-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.

Uchwała

2012-11-05

2012-12-16

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIII/252/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/249/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek

Uchwała

2012-11-05

2012-12-16

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIII/251/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

2012-11-22

2014-05-23

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/254/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

Uchwała

2012-11-22

2013-02-01

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/265/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XXXI/248/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XXXIII/251/2012 z dnia 5.11.2012 r.

Uchwała

2012-11-22

2013-02-01

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/262/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek

Uchwała

2012-11-22

2012-12-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/256/20102 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2012-11-22

2012-12-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/255/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała

2012-11-22

2012-12-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXIV/253/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.

Uchwała

2012-12-06

2013-02-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXV/268/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sulejówek

Uchwała

2012-12-06

2013-02-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”

Uchwała

2012-12-13

2014-05-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVI/270/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Uchwała

2012-12-13

2013-02-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVI/274/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Uchwała

2012-12-13

2013-02-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVI/273/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

2012-12-13

2013-02-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVI/272/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała

2012-12-13

2013-02-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVI/269/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.

Uchwała

2012-12-13

2012-12-16

Burmistrz Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVI/276/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała

2012-12-27

2013-02-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVII/280/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania

Uchwała

2012-12-27

2013-02-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVII/279/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

2012-12-27

2013-02-14

Burmistrz Miasta Sulejówek

uchwała nr XXXVII/277/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2713
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-28 12:06

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2241885
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 15:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl