Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWO MIEJSCOWE - 2011 ROK

Typ aktu

Data aktu

Data. publikacji

Organ wydający

Tytuł aktu

Uchwała

2011-01-27

2011-03-21

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. zmiany uchwały z dnia 30 września 2010 r. Nr LXVII/391/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2011-01-27

2011-03-21

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy ulicom Miasta Sulejówek

Uchwała

2011-01-27

2011-03-21

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek,

Uchwała

2011-01-27

2011-03-21

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy rondu ulicznemu, uzupełnienia katalogu ulic

Uchwała

2011-01-27

2011-03-21

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr V/31/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.

Uchwała

2011-02-24

2011-07-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr VI/42/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 lutego 2011r. uchwała budżetowa na rok 2011

Uchwała

2011-03-31

2011-06-24

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat za korzystanie z miejskich urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała

2011-03-31

2011-06-24

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Sulejówek

Uchwała

2011-04-18

2011-07-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020

Uchwała

2011-05-26

2013-08-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr IX/57/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Uchwała

2011-06-30

2011-10-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek

Uchwała

2011-06-30

2013-10-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Uchwała

2011-06-30

2011-10-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulejówek.

Uchwała

2011-06-30

2011-10-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XI/65/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Uchwała

2011-06-30

2011-10-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XI/75/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała

2011-06-30

2011-10-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020.

Uchwała

2011-07-08

2013-10-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XII/84/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Uchwała

2011-09-01

2012-01-16

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011 r. uchwalającej Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta Sulejówek

Uchwała

2011-09-01

2011-12-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011 - 2020.

Uchwała

2011-09-01

2013-10-22

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVI/93/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Uchwała

2011-10-06

2011-12-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XV/103/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. uchwalającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek oraz uchwały nr XIV/88/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011 r

Uchwała

2011-10-06

2011-12-12

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XV/107/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020

Uchwała

2011-10-06

2013-10-22

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011

Uchwała

2011-11-24

2012-02-01

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011- 2020.

Uchwała

2011-11-24

2013-10-30

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Uchwała

2011-11-24

2011-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek.

Uchwała

2011-11-24

2011-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVII/135/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Uchwała

2011-11-24

2011-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVII/137/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2011-11-24

2011-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVII/136/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała

2011-12-05

2011-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XVIII/148/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała

2011-12-15

2012-02-01

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XIX/149/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta sulejówek na lata 2011 - 2020.

Uchwała

2011-12-15

2013-10-30

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XIX/150/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Aneks

2011-12-22

2012-05-17

Burmistrz Miasta Sulejówek

aneks nr 3 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego a Burmistrzem Miasta Sulejówek

Uchwała

2011-12-29

2013-11-15

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XX/164/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.

Uchwała

2011-12-29

2012-03-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XX/163/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011- 2020.

Uchwała

2011-12-29

2012-03-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XX/160/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.

Uchwała

2011-12-29

2012-03-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XX/162/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie infrastruktury Miejskiego Obiektu Sportowego w Sulejówku przy ul. Krasińskiego 6 oraz nadania Regulaminu korzystania z w/w obiektu

Uchwała

2011-12-29

2012-03-08

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XX/161/2011  Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. Miasta Sulejówek

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2561
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-28 12:08

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2241891
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 15:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl