Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWO MIEJSCOWE - 2010 ROK

Typ aktu

Data aktu

Data. publikacji

Organ wydający

Tytuł aktu

Uchwała

2010-01-28

2010-05-05

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIV/303/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Uchwała

2010-01-28

2010-05-05

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIV/302/10 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 28/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Procedury konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek

Uchwała

2010-02-19

2010-06-18

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LV/311/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Uchwała

2010-02-19

2010-06-18

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LV/306/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2010 r

Uchwała

2010-02-19

2010-06-18

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LV/310/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie miasta Sulejówek

Aneks

2010-02-23

2010-05-21

Burmistrz Miasta Sulejówek

aneks nr 8 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2010r. aneks do pozrozumienia miedzygminnego z dnia 1 kwietnia 2004 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa

Aneks

2010-02-23

2010-05-21

Burmistrz Miasta Sulejówek

aneks nr 3 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2010r. aneks do porozumienia miedzygminnego z dnia 19 listopada 2008 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa

Uchwała

2010-03-11

2010-06-30

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVI/319/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/320/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/322/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/323/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/324/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII-325/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/326/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/328/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/329/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-03-25

2013-03-01

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/330/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-03-31

2010-05-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LVII/327/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2010-04-29

2013-03-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIX/335/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Uchwała

2010-04-29

2013-03-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIX/336/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Uchwała

2010-05-27

2010-07-20

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXI/343/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu LIDL w odległości 12,8 m od istniejącego pomnika przyrody o nr rejestrowym 812, na terenie Miasta Sulejówek

Uchwała

2010-06-29

2010-10-06

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXII/362/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-08-26

2010-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/373/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-08-26

2010-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/375/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie korekty uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 24/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom Miasta Sulejówek

Uchwała

2010-08-26

2010-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/376/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek

Uchwała

2010-08-26

2010-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIV/372/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LXII/362/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-09-02

2010-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXV/380/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek

Uchwała

2010-09-02

2010-11-27

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXV/378/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała

2010-09-30

2010-12-16

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXVII/391/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2010-09-30

2013-04-19

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXVII/387/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-09-30

2010-12-16

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXVII/393/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek uchwalonego przez Radę Miasta 26 kwietnia 2007 roku (Uchwała Nr 46/X/2007)

Uchwała

2010-10-28

2013-06-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIX/399/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-10-28

2013-06-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LXIX/400/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-12-30

2013-07-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

Uchwała

2010-12-30

2013-07-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010

Uchwała

2010-12-30

2011-03-21

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

Uchwała

2010-12-30

2013-07-10

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-28 12:09

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2371013
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 16:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl