Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWO MIEJSCOWE - 2009 ROK

Typ aktu

Data aktu

 

Data. publikacji

Organ wydający

Tytuł aktu

Uchwała

2009-02-05

2011-11-25

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-02-05

2009-05-02

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 218/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek

Zarządzenie

2009-03-18

2009-05-21

Burmistrz Miasta Sulejówek

zarządzenie nr 40/09 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2008 rok

Zarządzenie

2009-03-23

2009-05-21

Burmistrz Miasta Sulejówek

zarządzenie nr 44/09 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek nr 40/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2008 r

Uchwała

2009-03-26

2011-08-17

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 228/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok.

Uchwała

2009-03-26

2009-05-22

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 227/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

Uchwała

2009-03-26

2009-05-22

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 226/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek

Zarządzenie

2009-03-26

2009-05-21

Burmistrz Miasta Sulejówek

zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2009 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2008 rok

Aneks

2009-03-27

2009-05-22

Burmistrz Miasta Sulejówek

aneks nr 1 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Sulejówek

Uchwała

2009-04-30

2013-04-09

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 236/XXXIX/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-05-28

2013-04-09

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 246/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-05-28

2009-07-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 242/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 100/XVII/07 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Sulejówek

Uchwała

2009-05-28

2009-07-14

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 238/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Aneks

2009-06-01

2009-08-16

Burmistrz Miasta Sulejówek

aneks nr 7 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 1 czerwca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Sulejówek

Uchwała

2009-06-25

2012-02-07

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 260/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-06-25

2012-02-07

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 258/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-06-25

2008-08-02

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 251/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego

Uchwała

2009-06-25

2008-08-02

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 248/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Sulejówek przez inne niz Miasto Sulejówek osobyprawne i fizyczne

Uchwała

2009-06-25

2008-08-02

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr 250/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek

Uchwała

2009-07-27

2013-04-30

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIV/264/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-08-27

2011-11-05

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLV/269/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-08-27

2011-11-05

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLV/273/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-08-27

2009-09-09

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLV/267/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 160/XXX/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek oraz zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 135 /XXIII/08 z dnia 22 kwietnia 2008r w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Budowlanego i Szkoły Policealnej prowadzonych przez Miasto Sulejówek

Uchwała

2009-09-24

2011-10-25

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVI/274/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok.

Uchwała

2009-10-29

2009-12-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/277/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek, uzupełnienia katalogu ulic i wykazu dróg gminnych Miasta Sulejówek

Uchwała

2009-10-29

2009-12-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/275/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania imienia Stefana Czarnieckiego Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2.

Uchwała

2009-10-29

2009-12-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/279/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

2009-10-29

2009-12-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLVII/280/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała

2009-11-26

2012-10-01

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIX/288/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Uchwała

2009-11-26

2009-12-11

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr XLIX/287/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLVII/280/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała

2009-12-17

2009-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LII/292/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy rondu ulicznemu, uzupełnienia katalogu ulic i wykazu dróg gminnych Miasta Sulejówek.

Uchwała

2009-12-17

2009-12-31

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LII/293/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2009r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała

2009-12-30

2010-04-09

Rada Miasta Sulejówek

uchwała nr LIII/297/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 r

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2562
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-28 12:12

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2241847
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 15:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl