Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o sesji XLI 2017 r.

Sulejówek, 13 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 20 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w  Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Zapytania Mieszkańców.
 2. Informacje Radnych  Powiatowych.

CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek, (druk RM nr 346).
 2. Projekt uchwały w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 metrów od pnia drzewa – pomnika przyrody (gruszy polnej), wpisanego do gminnej ewidencji pomników przyrody pod nr 44, rosnącego na działce 34/5 obręb 59 przy ul. Maków Polnych w Sulejówku, (druk RM nr 347).
 3. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody, (druk RM nr 348).
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów, (druk RM nr 349).
 5. Projekt uchwały w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej, (druk RM nr 350).
 6. Projekt  odpowiedzi na pismo w sprawie dofinansowania projektu sali koncertowej.
 7. Projekt pisma w sprawie spotkania radnych z Przedstawicielami Muzeum Józefa Piłsudskiego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

 1. Przyjęcie protokołu  z XL sesji.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
 4. Zamknięcie obrad  XLI  sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-07-13 14:07

Załączniki

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-07-13 14:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-13 14:10

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2134339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 14:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl