Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ - PRACA

SO.210.1.2012 - stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg gminnych w referacie GKiM

Termin do dnia 26 stycznia 2012 r.

SO.210.2.2012 - stanowisko urzędnicze ds. mieszkaniowych w referacie GKiM

Termin do dnia 26 stycznia 2012 r.

MZWiK - PRACOWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI I KADR

Termin do dnia 27.01.2012 r.

SO.210.3.2012 - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Termin składania ofert: 21-02-2012 r.

SO.210.4.2012 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg gminnych w referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Termin składania ofert: 28-02-2012 r.

SO.210.3.2012 - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Termin składania ofert: 2-03-2012 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

Termin składania ofert: 25-05-2012 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

Termin składania ofert: 10-04-2012 r.

 

SO.210.6.2012 – Kierownik Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek

Termin składania ofert: 5-04-2012 r.

 

Konkurs na stanowiska dyrektora publicznych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek.

Termin składania ofert: 6-04-2012 r. do godz. 1200

 

SO.2110.9.2011 – nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowania w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek.

Termin składania ofert: 1-06-2012 r.

SO.210.10.2012 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Termin składania ofert: 1-06-2012 r.

 

SO.210.11.2012 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania zasobem mieszkaniowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Termin składania ofert: 1-06-2012 r.

 

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Rada Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2012 r.

SO.210.12.2012 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania zasobem mieszkaniowym

Termin składania dokumentów: do dnia 2 lipca 2012 r.

SM.210.1.2012 nabór na wolne stanowisko urzędnicze aplikant Straży Miejskiej w Sulejówku.

Straż Miejska w Sulejówku ul. Wrońskiego 1, 05-070 Sulejówek ogłasza nabór Nr SM.210.1.2012 na wolne stanowisko urzędnicze aplikant Straży Miejskiej w Sulejówku ...

Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych SPZOZ Sulejówek

do dnia 27 sierpnia 2012 r.

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.

Rada Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, ul . Idzikowskiego 7B, 05-070 Sulejówek. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 7 listopada 2012 r. ...

SO.210.1.2013 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg gminnych w Referacie GKiM.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2013 r.

SO.210.4.2013 - stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami w Ref. GKiM

Termin składania ofert: 3-06-2013 r.

SO.210.4.2014 - nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami ...

Termin składania ofert: 22-04-2014 r.

 

OŚ.2111.1.2014 - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Termin składania ofert: 19-05-2014 r.

 

SO.210.6.2014 - nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami ...

Termin składania ofert: 16-05-2014 r.

 

Nr SO.210.11. 2014 - stanowisko urzędnicze - Informatyk–Administrator sieci szkieletowej w wymiarze ¼ etatu

Termin składania dokumentów: do dnia 22 grudnia 2014 r.

SO.210.5.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Termin do dnia 16.02.2015 r.

SO.210.5.2015 - OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2015 r.

SO.210.6.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt (JRP) pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I oś –„Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek,
umowa na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

SO.210.7.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i organizacyjnych

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i organizacyjnych w Jednostce Realizującej Projekt (JRP) pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I oś –„Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, umowa na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

SO.210.8.2015 - Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowania w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowania w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r.

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ul. Głowackiego 47

w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00

SO.210.9.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.

SO.210.10.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowania w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowania w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

SO.210.11.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku od środków transportowych

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku od środków transportowych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK dnia 27 marca 2015 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ul. Głowackiego 47 ...
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 4 maja 2015 r. w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

SO.210.12.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 r.

SO.210.14.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowaniaw Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektowania w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2015 r.

SO.210.15.2015 - kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. baz danych przestrzennych i analiz terenowych w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. baz danych przestrzennych i analiz terenowych w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2015 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Sulejówku

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, ul. Idzikowskiego 7B.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22 czerwca 2015 r.

SO.210.16.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2015 r.

SO.210.17.2015 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku” w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze) w terminie do dnia 27 lipca 2015 r. w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

SO.210.18.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

SO.210.20.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.

SO.210.22.2015 - Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Dyrektor ZS Nr 2 ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w ZS Nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 02.11.2015 r. do godz. 15.00

SO.210.23.2015 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum zakładowego

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2015 r.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Sulejówku.

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 stycznia 2016 r.

SO.210.2.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg gminnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22 lutego 2016 r.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Sulejówku

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku ul. Idzikowskiego 7B, 05-070 Sulejówek.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 9 marca 2016 r.

SO.210.4.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania dróg gminnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2016 r.

SO.210.5.2016 - Ogłoszenie o naborze na zastepstwo na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – 1 etat w tym: 4/5 etatu ds. działalności gospodarczej 1/5 etatu Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r.

SO.210.6.2016 - Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r.

SO.210.5.2016 - Ogłoszenie o naborze na zastepstwo na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – 1 etat w tym:
- 4/5 etatu ds. działalności gospodarczej
- 1/5 etatu Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miasta Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r.

SO.210.7.2016 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 kwietnia 2016 r.

SO.210.8.2016 - Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.

SO.210.9.2016 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2016 roku.

SO.210.10.2016 - nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Wydziału Programowania i Realizacji Projektów/Kierownika Referatu Programowania i Finansowania Projektów w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2016 roku.

SO.210.11.2016 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. Programowania i Finansowania Projektów w Referacie Programowania i Finansowania Projektów w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 sierpnia 2016 roku.

SO.210.13.2016 - nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Projektów

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Projektów
w Wydziale Programowania i Realizacji Projektów w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 roku.

SO.210.1.2017 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2017 roku.

SO.210.2.2017 - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego w Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 3 marca 2017 roku

SO.210.4.2017 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania zasobem mieszkaniowym

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania zasobem mieszkaniowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 roku.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54849
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-16 14:03

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2377934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-22 15:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl