Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań administracji samorządowej Miasta wynikających z ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie oraz uchwał Rady,
 2. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi jednostkami oraz inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych,
 3. opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i ocen oraz projektów uchwał,
 4. rozpatrywanie inicjatyw, opinii i wniosków Komisji Rady i Radnych oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,
 5. utrzymywanie więzi ze społeczeństwem,  prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania opinii mieszkańców Miasta w zakresie działań podejmowanych przez Urząd, w tym wspieranie inicjatyw lokalnych,
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz innych sygnałów od społeczeństwa, reagowanie na krytykę prasową,
 7. prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji) administracyjnych oraz prowadzenie postępowania administracyjnego,
 8. opracowywanie projektów umów z podmiotami gospodarczymi na realizację zadań wynikających z planów finansowo-gospodarczych Miasta, w tym organizowanie i prowadzenie przetargów i konkursów,
 9. planowanie środków finansowych na realizację zadań objętych zakresem działania komórki organizacyjnej we współdziałaniu z Głównym Księgowym Urzędu i Referatem Finansów i Rachunkowości Budżetowej,
 10. realizacja zadań określonych w budżecie i planach gospodarczych Miasta,
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji merytorycznie prowadzonych spraw,
 12. realizacja zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej należących do organów samorządu terytorialnego oraz w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych,
 13. podejmowanie działań w celu ochrony informacji oraz danych osobowych, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody, albo byłoby z punktu widzenia ich interesów niekorzystne,
 14. usprawnienie organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej,
 15. współpraca z administracją rządową w zakresie realizacji zadań zleconych oraz innych zadań związanych z zakresem działania komórki organizacyjnej.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-06 18:01

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2336677
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:02

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl