Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

Tel.:  22 76-06-212
Fax.: 22 76-06-213

Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu Miasta, a w szczególności:

 1. koordynuje prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Miasta i jego zmian oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta;
 2. czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu;
 3. nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta;
 4. nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
 5. udziela kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne;
 6. informuje Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową o odmowie kontrasygnaty dokumentów finansowych;
 7. realizuje uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu i gospodarki finansowej;
 8. prowadzi nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym;
 9. wykonuje inne zadania i kompetencje przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz wynikające z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
 10. współdziała z Radą, kierownictwem Urzędu, komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta, samorządowymi instytucjami kultury i jednostkami pomocniczymi Miasta w wykonywaniu zadań Burmistrza;
 11. reprezentuje Miasto w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 12. przeprowadza okresowe oceny pracowników bezpośrednio podległych.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6868
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-06 15:57

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2371023
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 16:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl