Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sekretarz Miasta

Hanna Stefaniuk

Tel.:  22 76-06-230
Fax.: 22 76-06-213

Sekretarz organizuje i nadzoruje sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:

 1. organizuje pracę Urzędu;
 2. opracowuje projekty struktury organizacyjnej Urzędu, regulaminów i innych procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 3. nadzoruje realizację uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza dotyczących Urzędu;
 4. koordynuje publikację aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz innych informacji o charakterze publicznym;
 5. nadzoruje rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji, wniosków z zakresu dostępu do informacji publicznej i innych zgłoszeń;
 6. nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;
 7. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i KPA;
 8. w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem, wykonuje zadania związane z kształtowaniem polityki kadrowej Urzędu;
 9. wykonuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów legislacyjnych w Urzędzie;
 10. czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem systemu komunikacji wewnętrznej oraz obiegu informacji;
 11. wykonuje nadzór merytoryczny nad wydawnictwami i publikacjami urzędu oraz innymi źródłami przekazu informacji dotyczących Urzędu;
 12. dokonuje poświadczeń zgodności z oryginałem dokumentów Urzędu;
 13. poświadcza własnoręczność podpisów złożonych w jego obecności zgodnie z odrębnymi przepisami;
 14. inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu;
 15. koordynuje przeprowadzanie okresowych ocen pracowników samorządowych;
 16. nadzoruje przebieg służby przygotowawczej i organizowanie egzaminów dla pracowników Urzędu;
 17. koordynuje funkcjonowanie kontroli zarządczej i oceny ryzyka;
 18. reprezentuje Miasto w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 19. współdziała z Radą, kierownictwem Urzędu, komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta, samorządowymi instytucjami kultury i jednostkami pomocniczymi Miasta w wykonywaniu zadań Burmistrza;
 20. przeprowadza okresowe oceny pracowników bezpośrednio podległych;
 21. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza niezastrzeżone dla Rady lub Przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek;
 22. koordynuje i nadzoruje działania związane z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w Urzędzie.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-06 15:56

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2371046
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 16:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl