Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Śliwa

Tel.:  22 76-06-230
Fax.: 22 76-06-213

Przyjęcia mieszkańców odbywają się w każdy poniedziałek, w budynku
przy ul.Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej) w pok. 112 w godz. 13:00-18:00
po wcześniejszym zapisaniu się na rozmowę:
-
 telefonicznie (22 76-06-230)  bądź
-  osobiście (Biuro Burmistrza ul. Dworcowa 55, I piętro, pok. 10).

Do wyłącznej właściwości Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie jego na zewnątrz;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Miasta;
 3. wykonywanie zadań jako organ podatkowy Miasta;
 4. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta;
 5. kierowanie miejskim zespołem zarządzania kryzysowego;
 6. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 7. rozstrzyganie skarg i petycji oraz podejmowanie decyzji odnośnie wniosków;
 8. przedkładanie Radzie projektów uchwał, zgodnie z zakresem kompetencji;
 9. przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał;
 10. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta;
 11. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych;
 12. wykonywanie uchwał Rady i zadań Miasta określonych przepisami prawa;
 13.  ogłaszanie oraz przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady;
 14. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 15. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdań z wykonania budżetu;
 16. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury;
 17. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury;
 18. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 19. załatwianie wniosków i interpelacji posłów i senatorów oraz zapytań i interpelacji radnych;
 20. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji;
 21. wykonywanie funkcji zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych Miasta;
 22. podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
 23. zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
 24. dysponowanie rezerwami budżetu Miasta;
 25. dokonywane ocen okresowych pracowników.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11141
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-11 16:49

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2336640
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:02

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl