Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 Pokój nr 4

  1. Tadeusz Kaszubski
tel. 22 76-06-223

e-mail: oc@umsulejowek.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych, prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Miasta, opracowywanie planów obrony cywilnej i uzgadnianie ich z właściwymi organami obrony cywilnej, realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru, opracowywanie i uzgadnianie planów działania, organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla zdrowia i życia na znacznym obszarze oraz zapewnienie jej transportu i warunków bytowych, nakładanie świadczeń na rzecz obronności, planowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby obronne, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych, prowadzenie spraw dotyczących organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, opracowywanie i aktualizacja miejskiego planu zarządzania kryzysowego, dokonywanie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta, informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz zarządzonych formach ochrony i postępowania ludności, zapewnienie obsługi miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, zapewnienie warunków służących koordynacji działań w wypadkach zdarzeń kryzysowych, utworzenie, wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi, prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń oraz zezwoleń na organizację imprez masowych i ich kontrola;

  • autor informacji: Sekretarz Miasta
  • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
    data publikacji: 2012-01-24 12:13
  • zmodyfikował: Agnieszka Pintara - Administrator
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-11 11:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4216
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-11 11:37

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2241916
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 15:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl