Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIA Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

PGN.6721.1.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

... zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXXII/295/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej numer 59/9 w obrębie 8. Granice obszaru objętego projektem planu stanowią granice działki 59/9 w obrębie 8 w Sulejówku.

PGN.6733.2.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja
dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na części działek ewidencyjnych nr 47/1, 63/4, 75, 161 w obrębie 38 oraz części działki ewidencyjnej nr 55 w obrębie 37, w rejonie ulic Wspólnej i Świętojańskiej w Sulejówku.

PGN.6733.3.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ewidencyjnych nr 2, 100, 101, 102, 103, 104/3, 104/4, 104/2 w obrębie 55 w rejonie ulic Czynu Społecznego w Sulejówku.

PGN.6733.6.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, złącz kablowych i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr 86/2, 86/3, 85/2, 85/3, 84/2, 83/2, 108, 120, 90/1, 89/1, 88/1, 75 w obrębie 61 przy ulicy Hotelowej, Szklarniowej i Kasztanowej w Sulejówku.

PGN.6733.8.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek Miasta Sulejówek w dniu 26 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej oraz kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach ewidencyjnych nr 1, 51 obręb 55, nr 19, 27 obręb 54 i nr 2 obręb 61 stanowiących ulicę Malinową w Sulejówku.

PU.6720.1.2015 - O B W I E S Z C Z E N I E

... zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 111 w godzinach pracy urzędu.

PGN.6733.7.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV oraz budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr 59/2 i 79/2 w obrębie 8 przy ulicy Szosowej w Sulejówku.

PGN.6733.9.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 11 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce ewidencyjnej nr 56 w obrębie 55 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.8.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja dla
Miasta Sulejówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego na działkach ewidencyjnych nr 1, 51 obręb 55, nr 19, 27 obręb 54 i nr 2 obręb 61przy ulicy Malinowej w Sulejówku.

PGN.6733.10.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że na wniosek Dom4U oraz Marty Wójcik i Bartosza Wójcik w dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach ewidencyjnych nr 51, 53/18, 54, 55, 56 w obrębie 55 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.9.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działce ewidencyjnej nr 56 w obrębie 55 w rejonie ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.10.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz DOM4U Sp. z o.o. oraz Marty Wójcik i Bartosza Wójcik, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kanalizacji sanitarnej) na działkach ewidencyjnych nr 51, 53/18, 54, 55 i 56 w obrębie 55 w rejonie ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-12 12:23

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2080000
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 15:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl