Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIA Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

PU.6733.3.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku na części działek ewidencyjnych nr 120, 27, 121, 122, 123, 124, 125, 126 w obrębie 57.

PGN.6733.4.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 14 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działki ewidencyjnej nr 123 w obrębie 61 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.6.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr 86/2, 86/3, 85/2, 85/3, 84/2, 83/2, 108, 120, 90/1, 89/1, 88/1, 75 w obrębie 61 przy ulicy Hotelowej, Szklarniowej i Kasztanowej w Sulejówku

PGN.6733.6.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr 86/2, 86/3, 85/2, 85/3, 84/2, 83/2, 108, 120, 90/1, 89/1, 88/1, 75 w obrębie 61 przy ulicy Hotelowej, Szklarniowej i Kasztanowej w Sulejówku

PGN.6721.1.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

... zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXXII/295/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej numer 59/9 w obrębie 8. Granice obszaru objętego projektem planu stanowią granice działki 59/9 w obrębie 8 w Sulejówku.

PGN.6733.4.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działki ewidencyjnej nr 123 w obrębie 61 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.5.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja
dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działce ewidencyjnej nr 86/2 i części działki ewidencyjnej nr 75 w obrębie 61, przy ulicy Kasztanowej
w Sulejówku.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-29 15:50

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1727075
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-30 14:51

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl