Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIA PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

PU.6733.5.2016.RS - OBWIESZCZENIE

... została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie urządzeń elektroenergetycznych: kablowej linii 0,4 kV i złącza kablowego 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku w ulicy Asfaltowej, Maków Polnych i projektowanej drodze dojazdowej na działkach ew. nr 35, 1, 31/5, 31/6, 31/7 w obrębie 59 oraz na działce ew. nr 108 w obrębie 56.

PU.6721.1.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/254/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Miłosny w Sulejówku.

PU.6721.2.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/255/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po północnej stronie torów kolejowych.

PU.6721.3.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/256/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych zmienionej uchwałą Nr XXIX/275/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych – część I (przedszkole).

PU.6721.4.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/256/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych zmienionej uchwałą Nr XXIX/275/2016 z dnia 24 listopada 2016r. Część II i część III w wyżej wymienionym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar: od północy – granice obrębów ewidencyjnych nr 29, 31, 32, 33, 34,35 przebiegające po terenach kolejowych, od wschodu – wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 2/1 z obrębu ewidencyjnego nr 35, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Przejazd, od południa – północna linia rozgraniczająca ulicy Sobieskiego, południowa linia rozgraniczająca ulicy Piaskowej, od zachodu - zachodnia linia rozgraniczająca  Alei Piłsudskiego, południowa linia rozgraniczająca ulicy Idzikowskiego, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy I Armii Wojska Polskiego. Z wykluczeniem działek ewidencyjnych nr 11/1 i 11/2 w obrębie 44 przy ulicy ul. Paderewskiego 47, gdzie znajduje się Miejskie Przedszkole Nr 1.

 

PU.6721.5.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/257/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku

PU.6721.6.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/258/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zorza w Sulejówku

PU.6721.7.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/259/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Szkopówki w Sulejówku.

PU.6721.8.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

 

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/60/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 48 oraz części Żurawki w Sulejówku.

PU.6721.9.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/261/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 56 w rejonie ulicy Asfaltowej w Sulejówku, Obejmującego obszar oznaczony na Załączniku do niniejszego obwieszczenia

 

PU.6721.10.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/262/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego nr 57 w rejonie ulicy Czynu Społecznego w Sulejówku Obejmującego obszar oznaczony na Załączniku  do niniejszego obwieszczenia.

 

PU.6733.6.2016.RS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowo – drenażowej w drodze powiatowej nr 2284W (ul. Asfaltowa) wraz z wlotem do kanału Wawerskiego w Sulejówku na działkach ew. nr 1 i 27 w obrębie 57.

PU.6733.1.2017.UW - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 2 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 59/17 w obrębie 8.

PU.6733.2.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.02.2017 r. Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, pełnomocnik: DA Dziuba Architekci Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby MZWiK w Sulejówku - budynku biurowego z częścią socjalną wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 14/36 w obrębie 27.

PU.6733.3.2017.AS - OBWIESZCZENIE

PU.6733.3.2017.AS

... zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.02.2017 r. PGE Dystrybucja S.A. pełnomocnik 2MKP ENERGIA Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach ewidencyjnych nr 120, 27, 121, 122, 123, 124, 125, 126 w obrębie 57, przy ulicy Czynu Społecznego w Sulejówku.

PU.6733.1.2017.UW - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku na działkach ewidencyjnych nr 59/17 i 66 w obrębie 8.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-14 15:55

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1568302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-22 10:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl