Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o sesji XXXII 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o sesji XXXIII 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446,1579) na wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 8 lutego 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55.

Ogłoszenie o XXXIV sesji - 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) zwołuję XXXIV sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o sesji XXXV 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) na wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek zwołuję XXXV sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55.

Ogłoszenie o sesji XXXVI 2017 r.

na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o sesji XXXVII 2017 r.

Sulejówek, 13 kwietnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

PORZĄDEK OBRAD

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.    Zapytania Mieszkańców.

4.    Informacje Radnych Powiatowych.

CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA

5.      Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Sulejówku, w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, (druk RM nr).

6.      Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Sulejówku, w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego w Sulejówku, (druk RM nr).

7.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, (druk RM nr).

8.      Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, w Branżową Szkołę I stopnia (druk RM nr).

9.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2016 rok (druk RM nr).

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LXIV/451/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika – popiersia, (druk RM nr).

11.  Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem” (druk RM nr).

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017-2027, (druk RM nr).

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017, (druk RM nr).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

14.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między XXXVI a XXXVII sesją Rady Miasta.

15.  Informacja nt. przetargów na zadania inwestycyjne i remonty w mieście.

16.  Informacja EKO-INWESTYCJA Sp. z o.o. za 2016 r.

17.  Sprawozdanie z wykonania uchwał za I kwartał 2017 r.

18.  Interpelacje i zapytania Radnych.

19.  Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.

20.  Zamknięcie obrad XXXVII sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Przewodniczący

Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-04-13 15:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 09:02

Załączniki

Załączniki do ogłoszenia (ZIP) (12145.08kB)
(dodano: 2017-04-13 15:45, ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 09:01)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-04-13 15:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 09:01

Załączniki

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Kamil Szlejzer - Administrator
  data publikacji: 2017-04-21 21:59

Ogłoszenie o sesji XXXIX 2017 r.

Sulejówek,  18 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz.446, 1579) zwołuję XXXIX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu  25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Zapytania Mieszkańców.
 2. Informacje Radnych  Powiatowych.

CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”(druk RM nr 321).
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek  za rok 2016 (druk RM nr 322).
 3. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością Gminy Podbrzezie na Litwie (druk RM nr 323).
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ratajewa w rejonie ulicy Drobiarskiej i Alei Piłsudskiego w Sulejówku  (druk RM nr 324).
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych numer 28 i 29 w Sulejówku, (druk RM nr 325).
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek, (druk RM nr 326).
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 15/11 w obrębie 50 z przeznaczeniem pod ulicę ks. Twardowskiego(druk RM nr 327).
 8. Projekt uchwały w sprawie obciążenia służebnością drogową nieruchomości położonej w Sulejówku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 70/2 i 71/2 w obrębie nr 8.   (druk RM nr 328).
 9. Projekt uchwały w sprawie przesłania petycji Burmistrzowi Miasta Sulejówek do rozpatrzenia(druk RM nr 329).
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017-2027 (druk RM nr 330).
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017, (druk RM nr 331).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

 1. Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVIII sesji Rady Miasta Sulejówek.
 2.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między XXXVII a XXXIX sesją Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  w roku 2016.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
 6. Zamknięcie obrad  XXXIX sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-05-18 15:51

Załączniki

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-05-18 15:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-01 14:47

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1783602
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-28 15:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl